Stichting Islamitisch Seminarium

staat voor emancipatie en integratie in het Onderwijs

De Stichting Islamitisch Seminarium heeft ten doel: het oprichten en in stand houden van één of meer instellingen voor hoger beroepsonderwijs, met bijzondere aandacht voor de belangen en behoeften van de Islamitische gemeenschap in Nederland.

De Stichting hanteert daarbij een algemeen bijzondere grondslag met erkenning en acceptatie van en wederzijds respect voor de verschillen binnen de Nederlandse maatschappij. Daarbij heeft de Stichting oog voor de diversiteit aan normen en waarden die de pluriforme samenleving kenmerkt.

Door te streven naar kwalitatief hoogwaardig onderwijs, wil de stichting een bijdrage leveren aan de integratie en emancipatie van de moslims in Nederland. De stichting wil helpen bouwen aan een maatschappij waarin een ieder zich geborgen, veilig en thuis voelt, ongeacht geaardheid, geslacht, ras en religie.

Wij staan open voor iedereen; mannen en vrouwen, van jong tot oud, moslim en niet-moslim.

Daarnaast richt Stichting Islamitisch Seminarium zich op het ontwikkelen, delen en versterken van onderzoeksinitiatieven en organiseert het studiedagen, conferenties en bijzondere bijeenkomsten rondom vragen die in verschillende werkvelden en in het maatschappelijk debat een rol spelen.

WIJ ZIJN ER VOOR IEDEREEN

over de Stichting Islamitisch Seminarium

De Stichting Islamitisch Seminarium staat open voor iedereen; mannen en vrouwen, van jong tot oud, moslim en niet moslim.

Dit willen we samen bereiken

onze doelstellingen

Het ontwikkelen, delen en versterken van onderzoeksinitiatieven gericht op gelijkwaardige integratie

Het vakgebied van islamitisch geestelijke verzorging te versterken door goed onderzoek en onderwijs en door middel van samenwerking de integratie te verbeteren om zo indirect het welzijn van iedereen die geestelijke verzorging ontvangt te verbeteren

Wij willen een platform zijn voor islamitische onderzoekers en studenten en een structuur bieden voor samenwerking in de verschillende werkvelden

Wij willen helpen bouwen aan een toekomst waarin, niet de verschillen maar de overeenkomsten worden belicht, waarin een ieder gelijkwaardig wordt behandeld.
Onderricht in en verdere ontwikkeling van de islamitische godsdienstwetenschappen, om zo vraagstukken op te lossen.

“Wij hebben een missie: helpen bouwen aan een toekomst waarin, niet de verschillen maar de overeenkomsten worden belicht, waarin een ieder gelijkwaardig wordt behandeld”