Stichting Islamitisch Seminarium

staat voor Kwalitatief Onderwijs
Bekijk ons aanbod

Studeren aan de Stichting Islamitisch Seminarium?

Schrijf je in

EEN onderwijsinstelling GEMAAKT DOOR EN VOOR MENSEN MET EEN OVERTUIGING

Bijzonder door de mensen

De Stichting Islamitisch Seminarium heeft ten doel: het oprichten en in stand houden van één of meer instellingen voor hoger beroepsonderwijs, met bijzondere aandacht voor de belangen en behoeften van de Islamitische gemeenschap in Nederland.

De Stichting hanteert daarbij een algemeen bijzondere grondslag met erkenning en acceptatie van en wederzijds respect voor de verschillen binnen de Nederlandse maatschappij. Daarbij heeft de Stichting oog voor de diversiteit aan normen en waarden die de pluriforme samenleving kenmerkt.
Door kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan te bieden, wil de stichting een bijdrage leveren aan de integratie en emancipatie van de moslims in Nederland. De stichting wil helpen bouwen aan een maatschappij waarin een ieder zich geborgen, veilig en thuis voelt, ongeacht geaardheid, geslacht, ras en religie.

Wij staan open voor iedereen; mannen en vrouwen, van jong tot oud, moslim en niet-moslim.
Met ons islamitisch hoger onderwijs dragen we bij aan een gemeenschap die niet meer verdeeld is door dogmatische, ideologische of etnische verschillen. De Stichting Islamitisch Seminarium gelooft in de “Multiculturele samenleving” er zijn genoeg voorbeelden in Nederland waar mensen uit verschillende culturen in harmonie met elkaar leven, “waar een wil is, is een weg”. Wij zijn ervan overtuigd dat we met elkaar aan een beter Nederland kunnen bouwen, door elkaar beter te leren kennen, immers: “onbekend maakt onbemind”.

Daarnaast richt Stichting Islamitisch Seminarium zich op het ontwikkelen, delen en versterken van onderzoeksinitiatieven en organiseert het studiedagen, conferenties en bijzondere bijeenkomsten rondom vragen die in verschillende werkvelden en in het maatschappelijk debat een rol spelen.

WIJ ZIJN ER VOOR IEDEREEN

over de Stichting Islamitisch Seminarium

De Stichting Islamitisch Seminarium staat open voor iedereen; mannen en vrouwen, van jong tot oud, moslim en niet moslim.
Met ons onderwijs dragen we bij aan een Nederlandse gemeenschap die niet verdeeld is door dogmatische, ideologische of etnische verschillen.

Dit willen we samen bereiken

onze doelstellingen

Het ontwikkelen, delen en versterken van onderzoeksinitiatieven gericht op gelijkwaardige integratie

Het vakgebied van islamitisch geestelijke verzorging te versterken door goed onderzoek en onderwijs en door middel van samenwerking de integratie te verbeteren om zo indirect het welzijn van iedereen die geestelijke verzorging ontvangt te verbeteren

Wij willen een platform zijn voor islamitische onderzoekers en studenten en een structuur bieden voor samenwerking in de verschillende werkvelden

Wij willen helpen bouwen aan een toekomst waarin, niet de verschillen maar de overeenkomsten worden belicht, waarin een ieder gelijkwaardig wordt behandeld.
Onderricht in en verdere ontwikkeling van de islamitische godsdienstwetenschappen, om zo vraagstukken op te lossen.

“Wij hebben een missie: helpen bouwen aan een toekomst waarin, niet de verschillen maar de overeenkomsten worden belicht, waarin een ieder gelijkwaardig wordt behandeld”

DE OPLEIDINGEN VAN STICHTING ISLAMITISCH SEMINARIUM

ONS AANBOD

Met ons islamitisch onderwijs bevorderen we de ontwikkeling, participatie en integratie van de islamitische gemeenschap in de Nederlandse samenleving. De Stichting Islamitisch Seminarium leidt deze deskundigen op. Ons opleidingsaanbod voegt iets toe aan de sociale en intellectuele ontwikkeling van de samenleving als geheel. Door kwalitatief goed onderzoek en onderwijs en door middel van samenwerking willen wij de integratie verbeteren om zo indirect het welzijn van iedereen te verbeteren.

OPLEIDING ISLAMITISCHE THEOLOGIE

4 jaar

.

ISLAMITISCHE GEESTELIJKE VERZORGING

2 jaar

.
.

Inschrijven of vragen

Bedankt voor je interesse in een opleiding aan De Stichting Islamitisch Seminarium. Noteer hier je gegevens en eventuele vragen. Hierna krijg je toegang tot het inschrijfformulier. Antwoord op je vragen ontvang je spoedig via e-mail.

Meld je VRIJBLIJVEND AAN

BEZOEK EEN OPEN DAG OF AVOND