Lees alles over onze OPLEIDINGEN EN CURSUSSEN

Onderwijs

Stichting Islamitisch Seminarium heeft een veelzijdig aanbod.

Bekijk de opleidingenInschrijven opleiding

OPLEIDINGEN EN CURSUSSEN aan de Stichting Islamitisch Seminarium

Onderwijs

Met ons onderwijs willen we de ontwikkeling, participatie en integratie van de islamitische gemeenschap in de Nederlandse samenleving bevorderen. Een zeer diverse gemeenschap qua etnische en culturele achtergrond en religieuze traditie. Voor de participatie en integratie van deze gemeenschap in de samenleving, is er behoefte aan deskundigheid, met name op het gebied van; leidende, begeleidende en adviserende posities.

Stichting Islamitisch Seminarium leidt deze deskundigen op. Ons opleidingsaanbod voegt iets toe aan de sociale en intellectuele ontwikkeling van de samenleving als geheel.

diversiteit, levensbeschouwingen, beroepskwalificaties

Onderwijsinhoud

diversiteit, levensbeschouwingen, beroepskwalificaties

Onderwijs-inhoud

Studeer je aan de Stichting Islamitisch Seminarium, dan leer je o.a. over:

diversiteit binnen de islamitische gemeenschap (geloofsleer, het godsdienstige ritueel, de organisatie en de sociale en culturele traditie)

andere levensbeschouwingen in Nederland en deze respectvol behandelen

algemene beroepskwalificaties

.

Studeren aan de Stichting Islamitisch Seminarium?

Schrijf je in

DE VOLGENDE OPLEIDINGEN EN CURSUSSEN BIEDEN WIJ AAN

OPLEIDINGEN

opleiding islamitische theologie

4 jaar

.

islamitische geestelijke verzorging

2 jaar

.
.

4-JARIGE OPLEIDING (VOLTIJD OF DEELTIJD)

ISLAMITISCHE THEOLOGIE

De 4-jarige opleiding islamitische theologie kun je volgen in voltijd of deeltijd. Na afronding van de opleiding kun je doorstromen naar de opleiding islamitisch geestelijk verzorger.

Inhoud opleiding islamitische theologie

Deze theologische opleiding is een sociaal agogische opleiding. De focus ligt op praktische beroepsvaardigheden, die je voorbereiden op een begeleidende, leidende of adviserende functie. De pijlers van islamitische theologie zijn:

  1. (islamitische) theologie
  2. sociale agogiek en organisatie
  3. onderzoek en ontwikkeling

Onze studenten komen terecht in uiteenlopende posities die een hbo of universitair denkniveau vereisen, zoals in het maatschappelijk werk of geestelijke verzorging. Vaak is er een raakvlak met de integratie of de participatie van de islamitische gemeenschap in Nederland of elders in Europa.

De studie duurt vier jaar. De eerste drie jaar is het curriculum voor alle studenten hetzelfde. In het tweede en derde jaar leer je via stages de beroepspraktijk nog beter kennen. In vierde jaar kies je voor een specialisatie: islamitisch geestelijk werk of religieuze opvoeding en onderwijs. Een derde afstudeerrichting is in ontwikkeling, namelijk voorgangerschap (imamaat).
In deze studie is ook aandacht voor wetenschappelijk onderzoek.

Toelating studenten

Voldoe je aan de toelatingsvoorwaarden? Dan ben je toelaatbaar tot de opleiding islamitische theologie van de Stichting Islamitisch Seminarium. Basiskennis van de islam is nuttig maar niet verplicht. Onderwijseenheden zoals Arabisch en Koranrecitatie starten namelijk op een absoluut beginnersniveau.

Heb je al elders competenties verworven? Informeer naar vrijstellingen. De Onderwijs- en Examenregeling (OER) verleent deze vrijstellingen.

Realisatie eindkwalificaties

De opleiding in deze huidige vorm is door nog geen enkele student afgerond. We kunnen daarom niet aantonen dat de beoogde eindkwalificaties worden gerealiseerd. Wel gaan we ervanuit dat dit haalbaar is. Deze aanname baseren we op tot nu toe afgelegde toetsen, het ontwerp van de beoogde eindkwalificaties, de inhoud en vormgeving van het programma en de kwaliteit van de docenten.

Waarom kies jij voor de opleiding islamitische theologie bij Stichting Islamitisch Seminarium?

opleiding islamitische theologie:
Stichting Islamitisch Seminarium richt zich meer op de behoeften van de huidige samenleving en sluit daarop aan. Daarom is er minder aandacht voor niet-relevante details van de eeuwenoude islamitische wetenschappen. Met ons onderwijs bevorderen we de ontwikkeling, participatie en integratie van de islamitische gemeenschap in de Nederlandse samenleving. Ons opleidingsaanbod voegt iets toe aan de sociale en intellectuele ontwikkeling van de samenleving als geheel.

Volgens academische principes staan we open voor kritische reflectie, onderzoek en dialoog. We zijn open en kritisch naar de islamitische gemeenschap in relatie tot de pluriforme samenleving waar zij onderdeel van is.

JA, IK KIES VOOR de opleiding ISLAMITISCHE THEOLOGIE BIJ Stichting Islamitisch Seminarium

INSCHRIJVEN VOOR DEZE STUDIE

2-JARIGE OPLEIDING (VOLTIJD OF DEELTIJD)

OPLEIDING ISLAMITISCH
GEESTELIJK VERZORGER

De 2-jarige opleiding islamitisch geestelijk verzorger kun je volgen in voltijd of deeltijd. Je kunt deze opleiding volgen na afronding van islamitische theologie.

Inhoud opleiding islamitisch geestelijk verzorger

De opleiding IGV van de Stichting Islamitisch Seminarium leidt op voor het beroep van islamitisch geestelijk verzorger. Je verdiept je via deze opleiding in drie leergebieden:

  1. (islamitische) theologie
  2. sociale agogiek en organisatie
  3. onderzoek en ontwikkeling

Beroepenveld islamitisch geestelijk verzorger

Als islamitisch geestelijk verzorger geef je professionele hulp en begeleiding aan mensen bij zingeving en spiritualiteit. Je doet dit vanuit de islamitische geloofsovertuiging.
Islamitisch Geestelijk verzorging heeft zich als een zelfstandig beroep ontwikkeld. De overstap van kerkelijk werk is niet meer vanzelfsprekend. De context, de rollen en de werkwijze verschillen. En er is gespecialiseerde kennis nodig die men niet zomaar in de praktijk verwerft. Wie graag vanuit een ander beroepenveld in de Islamitische geestelijke verzorging wil gaan werken, heeft een opleidingstraject nodig.

Geestelijk verzorging is een divers beroep. Men werkt met mensen van allerlei sociale, culturele en levensbeschouwelijke achtergronden. En de contexten kunnen behoorlijk verschillen: ziekenhuis, krijgsmacht, justitie, ouderenzorg, ggz, zorg voor mensen met een beperking.
Islamitisch Geestelijk verzorging is een levensbeschouwelijk beroep. Het vraagt om worsteling met geloofsvragen, maar ook om het omgaan met allerlei zinvragen, seculier en religieus, spiritueel en moreel. Het traject biedt daarom kennis van de breedte van zingevingsprocessen en verdieping door middel van theologische reflectie.
Islamitisch Geestelijke verzorging is een methodisch beroep. Het vraagt om analyse van situaties waarin mensen verkeren en om stapsgewijze begeleiding. Het vraagt heldere communicatie over het eigen handelen met andere hulpverleners. Het vraagt het vermogen om leiding te geven aan moreel beraad. Daarom hoort ook methodische scholing tot het opleidingstraject.

Toelating studenten tot de 2-jarige opleiding islamitisch geestelijk verzorger

Je hebt de opleiding islamitische theologie succesvol afgerond.

JA, IK KIES VOOR De 2-jarige opleiding islamitisch geestelijk verzorger BIJ Stichting Islamitisch Seminarium

INSCHRIJVEN VOOR DEZE STUDIE