mannen en vrouwen, van jong tot oud, moslim en niet-moslim.

WIJ STAAN OPEN VOOR IEDEREEN

De Stichting Islamitisch Seminarium

Over De Stichting Islamitisch Seminarium

Wij staan open voor iedereen; mannen en vrouwen, van jong tot oud, moslim en niet-moslim.

De Stichting Islamitisch Seminarium gelooft in de “Multiculturele samenleving” er zijn genoeg voorbeelden in Nederland waar mensen uit verschillende culturen in harmonie met elkaar leven, “waar een wil is, is een weg”. Wij zijn ervan overtuigd dat we met elkaar aan een beter Nederland kunnen bouwen, door elkaar beter te leren kennen.

hoger onderwijs in Nederland

Waarom islamitisch hoger onderwijs?

Anno 2019 is 1/15 van de Nederlandse bevolking moslim. Als je zo diep en met velen bent geworteld in Nederland, dan hoort daar islamitisch onderwijs bij, van basis onderwijs tot en met academisch onderwijs. 

Wij zijn ervan overtuigd dat islamitisch onderwijs op academisch niveau een positieve bijdrage gaat leveren aan de emancipatie, ontwikkeling, participatie en integratie van de islamitische gemeenschap in de Nederlandse samenleving. 

Wat is het
karakter
van De Stichting Islamitisch Seminarium?

Wij staan open voor iedereen; mannen en vrouwen, van jong tot oud, moslim en niet-moslim.

Wij willen een bijdrage leveren aan een Europese gemeenschap die niet meer verdeeld is door dogmatische, ideologische of etnische verschillen. 

de doelstellingen van de Stichting Islamitisch Seminarium

ONZE DOELSTELLINGEN

Het ontwikkelen, delen en versterken van onderzoeksinitiatieven gericht op gelijkwaardige integratie

Het vakgebied van islamitisch geestelijke verzorging te versterken door goed onderzoek en onderwijs en door middel van samenwerking de integratie te verbeteren om zo indirect het welzijn van iedereen die geestelijke verzorging ontvangt te verbeteren

Wij willen een platform zijn voor islamitische onderzoekers en studenten en een structuur bieden voor samenwerking in de verschillende werkvelden

Wij willen helpen bouwen aan een toekomst waarin, niet de verschillen maar de overeenkomsten worden belicht, waarin een ieder gelijkwaardig wordt behandeld

Onderricht in en verdere ontwikkeling van de islamitische godsdienstwetenschappen, om zo vraagstukken op te lossen.

Wie zijn onze leden?

.

.

De diversiteit onder onze leden is groot: qua etnische achtergrond maar ook qua tradities binnen de islam.
We werken samen met collega instellingen, de samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek willen we in de toekomst nog verder gaan uitbouwen.