mannen en vrouwen, van jong tot oud, moslim en niet-moslim.

WIJ STAAN OPEN VOOR IEDEREEN

De Stichting Islamitisch Seminarium leidt deskundigen op voor leidende, begeleidende of adviserende functies in de samenleving.

De Stichting Islamitisch Seminarium

Over De Stichting Islamitisch Seminarium

Wij staan open voor iedereen; mannen en vrouwen, van jong tot oud, moslim en niet-moslim.
Met ons islamitisch hoger onderwijs dragen we bij aan een gemeenschap die niet meer verdeeld is door dogmatische, ideologische of etnische verschillen. De Stichting Islamitisch Seminarium gelooft in de “Multiculturele samenleving” er zijn genoeg voorbeelden in Nederland waar mensen uit verschillende culturen in harmonie met elkaar leven, “waar een wil is, is een weg”. Wij zijn ervan overtuigd dat we met elkaar aan een beter Nederland kunnen bouwen, door elkaar beter te leren kennen, immers: “onbekend maakt onbemind”.

hoger onderwijs in Nederland

Waarom islamitisch hoger onderwijs?

Anno 2019 is 1/15 van de Nederlandse bevolking moslim. Als je zo diep en met velen bent geworteld in Nederland, dan hoort daar islamitisch onderwijs bij, van basis onderwijs tot en met academisch onderwijs. Wij bieden kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan en zoeken continue de samenwerking op met de gevestigde hogescholen en universiteiten, bij ons bestudeer je de islamitische beginselen binnen de Nederlandse maatschappij. Wij leiden deskundigen op voor leidende, begeleidende en/of adviserende functies.
Met ons opleidingsaanbod bevorderen we de emancipatie, ontwikkeling, participatie en integratie van de islamitische gemeenschap in de Nederlandse samenleving. Ons onderwijs voegt toe aan de sociale en intellectuele ontwikkeling van de samenleving als geheel.

Wat is het
karakter
van De Stichting Islamitisch Seminarium?

Onze studies staan open voor iedereen; mannen en vrouwen, van jong tot oud, moslim en niet-moslim.

Met ons islamitisch hoger onderwijs willen wij een bijdrage leveren aan een Europese gemeenschap die niet meer verdeeld is door dogmatische, ideologische of etnische verschillen. De Stichting Islamitisch Seminarium beheert onze onderwijsinstelling.

de doelstellingen van de Stichting Islamitisch Seminarium

ONZE DOELSTELLINGEN

Het ontwikkelen, delen en versterken van onderzoeksinitiatieven gericht op gelijkwaardige integratie

Het vakgebied van islamitisch geestelijke verzorging te versterken door goed onderzoek en onderwijs en door middel van samenwerking de integratie te verbeteren om zo indirect het welzijn van iedereen die geestelijke verzorging ontvangt te verbeteren

Wij willen een platform zijn voor islamitische onderzoekers en studenten en een structuur bieden voor samenwerking in de verschillende werkvelden

Wij willen helpen bouwen aan een toekomst waarin, niet de verschillen maar de overeenkomsten worden belicht, waarin een ieder gelijkwaardig wordt behandeld

Onderricht in en verdere ontwikkeling van de islamitische godsdienstwetenschappen, om zo vraagstukken op te lossen.

Wie zijn onze mede­wer­kers?

.

.

Wij hebben alleen maar expert docenten in huis, een ieder excellent in zijn vakgebied, waarmee wij samen onze missie en visie hebben opgesteld. De diversiteit onder onze medewerkers is groot: qua etnische achtergrond maar ook qua tradities binnen de islam.
Onze opleidingen en cursussen worden gegeven door ervaren en in de praktijk actieve docenten en gastdocenten. Via in- en externe trainingen bevorderen we continu de didactische en organisatorische vaardigheden van het docentencorps. Een deel van onze docenten is gepromoveerd of werkt aan een promotietraject.
Wij kunnen met gepaste trots zeggen dat we beschikken over een professionele leergemeenschap ‘Een professionele leergemeenschap integreert drie belangrijke concepten: het verwijst naar het permanente samen delen, onderzoeken en verbeteren van de praktijk van docenten en schoolleiding om zo het onderwijs aan de studenten te verbeteren.
We werken samen met collega onderwijsinstellingen, de samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek willen we in de toekomst nog verder gaan uitbouwen.

Bij de samenstelling van ons docentencorps selecteren we op:

  • Academische kennis van het vakgebied
  • Kennis en ervaring vanuit de beroepspraktijk voor de beroepsgerichte onderwijseenheden
  • Didactische kennis en vaardigheden

onze studenten

Wie zijn onze studenten?

De Stichting Islamitisch Seminarium staat vanzelfsprekend open voor iedereen.

begeleiden en informeren van onze studenten

Hoe begeleiden en informeren we onze studenten?

Als nieuwe student ontvang je bij instroom uitgebreide informatie van de opleidingscoördinator.

Verder beschik je als student via de digitale leeromgeving over de volgende informatiebronnen:

  • Praktische informatie van en over je opleiding
  • onderwijs- en examenregeling
  • studiehandleidingen van alle onderwijseenheden
  • regels en richtlijnen

Je krijgt als student begeleiding van mentoren, bijvoorbeeld bij je studieplanning of het helder krijgen van beroepsperspectieven. Het CvB benoemt deze mentoren.

Studeren aan de Stichting Islamitisch Seminarium?

Schrijf je in